Sławomira Raczyńska

Hanna Pietraszko – Berlin

Marta Ronek – Koślińska

Magdalena Filipska