img_7956-2

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie prof. Janusza Staneckiego (2010) oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie (2014). Była wielokrotną stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2006/2007), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Prezydenta Miasta Bydgoszcz (2015/2016) oraz laureatką II (2007) i III (2009) nagrody podczas Wydziałowych Konkursów Dyrygentów Chóralnych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2008 roku reprezentowała bydgoską uczelnię podczas XII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, natomiast w 2014 roku wzięła udział
w VI Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W Stronę Polifonii” we Wrocławiu.

Swoje umiejętności dyrygenckie doskonaliła podczas warsztatów prowadzonych przez znakomitych mistrzów, takich jak Gary Graden (2010), Olga Burova (2012), Bart Bouckaert (2013). Za działalność artystyczną otrzymała Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2005, 2010, 2015). Od 2006 roku jest aranżerem i II dyrygentem Orkiestry Mandolinowej Campanella z Cekcyna, którą od 1985 roku prowadzą Anna i Adam Filipscy.

W 2008 roku została zatrudniona na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej jako akompaniator. W 2012 roku rozpoczęła współpracę z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a od 2013 roku pełni funkcję asystenta w macierzystej Uczelni. W 2012 roku założyła i objęła kierownictwem artystycznym Żeński Zespół Wokalny SIGMA Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z którym odnosi znaczące sukcesy.