marta-ronek

Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ukończyła również z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie.

Od 2003 roku związana była z wieloma bydgoskimi chórami i zespołami wokalnymi – początkowo jako chórzystka, następnie jako dyrygent. W latach 2008-2011 prowadziła Nakielski Chór Kameralny „Soli Deo”. W Bydgoszczy współpracowała z kilkoma chórami uczelnianymi: Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej, Chórem Collegium Medicum UMK oraz Chórem Wyższej Szkoły Gospodarki. W latach 2011-2016 była dyrygentem Chóru Męskiego „Hasło”.

W 2012 r. założyła w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy Chór „City Singers”, z którym pracuje do dziś, realizując wiele ciekawych projektów artystycznych. Jest też nauczycielem przedmiotów ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej I i II st. w Szczecinku.

Dyrygentura jest jej największą pasją. Ceni sobie możliwość regularnych spotkań
i pracy ze wspaniałymi ludźmi – pasjonatami muzykowania zespołowego. Efektem tych spotkań są nagrody uzyskiwane w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzyki chóralnej.